Poprawna pisownia

nie za ładny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieza ładny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie załadny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezaładny

Niepoprawna pisownia