Niepoprawna pisownia

ortograw

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ortograf

Poprawna pisownia, znaczenie: to określenie specjalisty językoznawcy, którego dziedziną jest w szczególności ortografia. W mowie potocznej słowo funkcjonuje również jako określenie uczniowskiego błędu ortograficznego. W przypadku pierwszego znaczenia słowa ortograf synonim to językoznawca, natomiast w przypadku drugiego – błąd ortograficzny lub w języku potocznym byk. Najpopularniejsze kolokacje drugiego znaczenia to: walnąć ortografa, strzelić ortografa, robić ortografa i zrobić ortografa.

Przykłady poprawnej pisowni

Wywodzę się z rodziny nauczycieli – mój ojciec to wspaniały historyk, a dziadek – polonista, i jednocześnie wybitny ortograf.
Mój kolega dyslektyk popełnia tyle wpadek językowych, że każdy ortograf czytający jego tekst byłby na skraju załamania nerwowego!
Jeszcze jeden ortograf i nie zaliczyłbyś tego dyktanda, na szczęście udało Ci się go uniknąć i otrzymujesz ocenę trzy z minusem.


Niepoprawna pisownia

orto graf

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

orto-graf

Niepoprawna pisownia