Niepoprawna pisownia

cie

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako fonetyczne oznaczenie litery ć.


Poprawna pisownia

cię

Poprawna pisownia, znaczenie: cię i ciebie są to zaimki równoważne, które można używać zamiennie. Krótszej formy zaimka cię nie należy stosować na początku i końcu zdania. Cię jest to forma skrócona, nieakcentowana, która występuje najczęściej po czasowniku. Jest to zaimek osobowy, zastępujący rzeczownik i odpowiada na pytanie dopełniacza (kogo? czego?) oraz biernika (kogo? co?).
W przypadku użycia zaimka osobowego cię w formie grzecznościowej zasady poprawnej polszczyzny wskazują na zapis dużą literą, z końcówką ę.

Przykłady poprawnej pisowni

Gdy cię długo nie widzę, to wzdycham i płaczę, nie mogę sobie znaleźć miejsca i bardzo za tobą tęsknię.
Nie mogę na ciebie patrzeć, nienawidzę cię, zostaw klucze i natychmiast wyprowadź się z mojego mieszkania.
Pozdrawiam Cię serdecznie i przyjmij moje gratulacje z okazji ukończenia przez ciebie aplikacji radcowskiej z wynikiem celującym.