Poprawna pisownia

drużyna

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo drużyna zawsze należy zapisywać przez ż. Jest to związane z wymianą na pokrewne znaczeniowo określenie druh, które można zastosować w odniesieniu do członka drużyny. Wymiana ż na h warunkuje, iż należy zapisywać z z kropką.
Drużyna to grupa osób, które połączone są wspólnym celem i zajmują się razem jedną czynnością. Z reguły odnosi się do działań sportowych, np. do drużyny piłki nożnej.

Przykłady poprawnej pisowni

Nasza drużyna nosi czerwono-czarne barwy, które są nawiązaniem do kolorów naszego klubu sportowego.
Drużyna, do której należał Maciek, wygrała trzy razy z rzędu szkolne zawody baseballowe.
Wczoraj drużyna piłkarska z Niemiec pokonała 3:0 Wielką Brytanię. Teraz czekamy na mecz z Włochami.


Niepoprawna pisownia

drurzyna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

drórzyna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dróżyna

Niepoprawna pisownia