Poprawna pisownia

ze znajomą

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ze znajomom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z znajomą

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zeznajomą

Niepoprawna pisownia