Niepoprawna pisownia

egzęplarz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

egzemplarz

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo egzemplarz jest wykorzystywane do opisu pojedynczej sztuki danego przedmiotu, należącego do całej kolekcji czy serii. Może być też reprezentatywnym przykładem swojego gatunku i odnosi się wówczas do pojedynczej osoby, rzeczy lub zwierzęcia.
Wyraz egzemplarz został zapożyczony z języka łacińskiego i nie uległ całkowitemu spolszczeniu, dlatego należy pisać go przez em. Jest to zgodne z jego oryginalnym brzmieniem exemplar.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie spodobał mu się tamten egzemplarz, bo był lekko uszkodzony, więc wybrał dla siebie inny.
Miał jedyny, dostępny w Polsce egzemplarz pierwszego wydania Władcy Pierścieni i traktował go jak skarb.
Zgubił swój najnowszy egzemplarz branżowego kwartalnika i poświęcił cały wieczór na poszukiwania.


Niepoprawna pisownia

egzemplaż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

egzemplasz

Niepoprawna pisownia