Niepoprawna pisownia

kfintesencja

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kwintesencja

Poprawna pisownia, znaczenie: powyższy rzeczownik określa właściwość bądź cechę, będącą najbardziej charakterystyczną i najważniejszą dla danej sprawy. Inaczej: istota rzeczy, sens, najistotniejszy element dla jakiejś sprawy.
Wyraz ten został zapożyczony z łacińskiego terminu quinta essentia. Oznaczał on w dosłownym tłumaczeniu piąty żywioł. Określenie to nawiązywało do filozofii Arystotelesa, który nazywał tak perfekcyjny, piąty z żywiołów, który tworzył ciała niebieskie. O jego doskonałości świadczyło to, że nie wywodził się z Ziemi. We współczesnej polszczyźnie przyjęło się, że wyrażenia łacińskie, zawierające głoski qu zapisujemy przez kw, stąd powyższa pisownia omawianego rzeczownika.

Przykłady poprawnej pisowni

Przejmujące teksty i zapierająca dech w piersiach muzyka to kwintesencja jego twórczości.
Kwintesencją naszej podróży do Rzymu było zwiedzenie Bazyliki Świętego Piotra.
Ten as serwisowy był kwintesencją całego seta.