Poprawna pisownia

pójdę

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz ten należy za każdym razem zapisywać przez ó oraz przez ę. W języku polskim obowiązuje zasada, mówiąca, że jeśli w innej formie tego samego wyrazu lub w wyrazie pokrewnym występuje oboczność ó:o, ó:a lub ó:e, to odpowiednim wyborem będzie właśnie samogłoska ó. W tym przypadku zachodzi wymiana pójdęposzli. Ę natomiast należy zapisywać na końcu czasowników odmienionych w pierwszej osobie liczby pojedynczej, podczas gdy e zapisujemy w osobie trzeciej.
Pójdę to odmieniona forma bezokolicznika pójść. Oznacza on: udać się dokądś we wcześniej zamierzonym celu, idąc, skierować się w jakąś stronę lub też opuścić jakieś miejsce, rozpocząć daną czynność, zacząć uczęszczanie gdzieś, na przykład do szkoły, pracy, na studia, wybrać dla siebie kierunek studiów lub też zawód.

Przykłady poprawnej pisowni

Postanowiłam, że we Wrocławiu skończę studia licencjackie, a na studia magisterskie pójdę do Warszawy.
Bardzo chętnie pójdę z Tobą do teatru, dziękuję za zaproszenie.
Jeśli pójdę na studia bezpośrednio po liceum, to skończę je, nie mając dwudziestu pięciu lat.


Niepoprawna pisownia

pójde

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pujdę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pujde

Niepoprawna pisownia