Poprawna pisownia

nie wszędzie

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie nie wszędzie należy zawsze zapisywać rozdzielnie. Wynika to z zasady ortograficznej, która mówi, iż nie z przysłówkami, które nie pochodzą od przymiotników, piszemy rozłącznie. Wszędzie nie jest przymiotnikiem, a odpowiada na pytanie gdzie?, co sprawia, że pisownia jest oddzielna.
Nie wszędzie to wyrażenie, mówiące, że dana sytuacja nie zdarza się lub określone prawidła nie mają zastosowania we wszystkich miejscach. Zazwyczaj dokładne określenie miejsca, w którym coś się nie wydarza, nie jest konieczne.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie wszędzie jest tak zimno, jak u nas, dlatego w przyszłym roku chciałbym spędzić zimę poza Polską.
Nasze miasto jest pełne zabytków, co mnie bardzo cieszy. Nie wszędzie tak jest, a ja wolę wiekowe miejsca.
Widzę, że nie wszędzie jeszcze posprzątałeś. Dlaczego nie przykładasz się do tego bardziej?


Niepoprawna pisownia

niewszędzie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie wszendzie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niewszendzie

Niepoprawna pisownia