Niepoprawna pisownia

nie wykonany

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niewykonany

Poprawna pisownia