Obie zaprezentowane tutaj formy pisowni tj. „mężatka„, a także „zamężna” są poprawne i służą do opisu stanu cywilnego kobiety, która wyszła za mąż (poślubiła mężczyznę). Dlatego też zarówno rzeczownik mężatka, jak i przymiotnik zamężna są dla siebie synonimami i mogą być stosowane wymiennie na określenie stanu cywilnego kobiety.

Poprawna pisownia

mężatka

Poprawna pisownia, znaczenie: kobieta mająca męża.

Przykłady poprawnej pisowni

Kiedy Kasia rozwiodła się z Markiem przez długi czas pozostawała rozwódką, teraz gdy poślubiła Piotra znów jest mężatką.
Basia jest mężatką już od przeszło czterech lat i nadal jest zakochana w Piotrze tak samo jak podczas ceremonii zaślubin.


Poprawna pisownia

zamężna

Poprawna pisownia, znaczenie: (o kobiecie) mająca męża, kobieta zamężna.

Przykłady poprawnej pisowni

W formularzu w polu „stan cywilny” należy w pani przypadku wpisać mężatka albo zamężna.
Prawa kobiet zamężnych nie są w Polsce w żaden sposób ograniczane, jeśli porównamy je do reszty krajów europejskich.