Poprawna pisownia

żaba

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo żaba należy zawsze zapisywać przez ż. Pisownia tego wyrazu uwarunkowana jest jego historycznym brzmienie, w którym występowała głoska ž, która z czasem przekształciła się w polszczyźnie na ż, co wpłynęło na pisownię tego rzeczownika.
Żaba to potoczna nazwa zwierząt, które należą do rodziny płazów, noszącej nazwę żabowate. Mają charakterystyczną budowę z nieruchomą obręczą barkową i czterema kończynami, z których tylne dostosowane są do pływania i skakania. Posiadają charakterystyczny, duży język, który przyrośnięty jest przednim końcem, a tylny pozostaje wolny, dzięki czemu może służyć chwytaniu ofiar. Występują praktycznie na całej Ziemi.

Przykłady poprawnej pisowni

W naszym ogrodzie przebywała ostatnio wielka, zielona żaba, która przestraszyła małą Zosię.
Nasza nowa nauczycielka ma taki skrzekliwy głos, jak żaba, przez co nie lubię jej słuchać.
Żaba to często spotykany u nas płaz, który lubi tereny wilgotne i okolice jezior oraz bagien.


Niepoprawna pisownia

rzaba

Niepoprawna pisownia