Poprawna pisownia

doktór

Poprawna pisownia, znaczenie: doktor jest rzeczownikiem rodzaju męskoosobowego, pochodzi z języka łacińskiego od słowa doctor (nauczyciel, przewodnik). Wyrazy pokrewne: doktorant, doktorstwo. W gwarze językowej można spotkać określenie doktór (forma nieprawidłowa), a tym bardziej doktur pisane przez u jest błędem ortograficznym.
Znaczenia słowa doktor:
1. Stopień naukowy, nadawany przez uczelnie wyższe. Przewód doktorski może otworzyć osoba z tytułem magistra lub równorzędnym. Warunkiem koniecznym jest obrona innowatorskiej pracy doktorskiej, która może być złożona w formie pisemnej, projektu bądź pracy artystycznej. Uzyskanie pozytywnego wyniku obrony dysertacji doktorskiej i złożenie przysięgi upoważnia do używania tytułu dr.
2. Potoczne określenie lekarza.

Przykłady poprawnej pisowni

Doktor Tomasz Dybek został wybrany przez II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów na nowego prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów.
Tytuł doktora honoris causa jest honorowym tytułem nadawanym przez wyższe uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury.
Małgosiu ze swoimi bólami głowy powinnaś pójść do doktora Makowskiego, który przyjmuje w przychodni na naszym osiedlu.


Niepoprawna pisownia

doktur

Niepoprawna pisownia