Poprawna pisownia

doktór

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

doktur

Niepoprawna pisownia