Poprawna pisownia

dwa tysiące dwudziesty

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dwutysięczny dwudziesty

Niepoprawna pisownia