Poprawna pisownia

dwa tysiące dwudziesty

Poprawna pisownia, znaczenie: rok 2020 zapisany słownie.


Niepoprawna pisownia

dwutysięczny dwudziesty

Niepoprawna pisownia