Niepoprawna pisownia

26. sierpnia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

26 sierpnia

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dwudziestym szóstym dniu sierpnia, nie zaś o dwudziestym szóstym sierpniu.


Niepoprawna pisownia

26 sierpień

Niepoprawna pisownia