Poprawna pisownia

szósta

Poprawna pisownia, znaczenie: szósta to liczebnik, który oznacza zajmowanie szóstego miejsca przez osobę lub przedmiot. Odnosi się także do sytuacji, które odbywają się po raz szósty z kolei. Może mówić o porannej godzinie lub, jeśli stosujemy system dwunastogodzinny, także o wieczornej.
Szósta należy zapisywać przez ó. Liczebnik pochodzi od słowa sześć, co oznacza, że zachodzi w tych wyrazach pokrewnych wymiana ó na e. W związku z tym, zgodnie z zasadą, że wymiana głosek a, e, o decyduje o pisowni przez ó, należy zapisywać właśnie taką samogłoskę w słowie szósta.

Przykłady poprawnej pisowni

Alicja była szósta w rankingu najlepszych uczennic w swojej szkole, co bardzo ją ucieszyło.
Ta duża, czerwona ara to moja szósta papuga. Mam dla nich ogromną klatkę w ogrodzie.
To była jego szósta próba zdobycia Mont Blanc zimą, dlatego cieszył się, że zakończyła się powodzeniem.


Niepoprawna pisownia

szusta

Niepoprawna pisownia