Określenie to może być zapisywane na każdy ze sposobów w zależności od kontekstu.

Poprawna pisownia

nie uszkodzony

Poprawna pisownia, znaczenie: wyjątkowo język polski dopuszcza możliwość zapisania przymiotnika oddzielnie od zaprzeczenia nie. Jest to możliwe, jeśli służy podkreśleniu zaprzeczenia i pokazaniu przeciwstawności dwóch określeń, wymaga jednak dopowiedzenia, w jakim stanie jest dana rzecz.

Przykłady poprawnej pisowni

Kuferek, który nieoczekiwanie znalazł na strychu, był nie uszkodzony, ale w zupełnie dobrym stanie.
Wczoraj widziałem nie uszkodzony, ale całkiem sprawny i ładny samochód z lat dwudziestych.
Odkryłem niedawno, że nasz wiekowy motor jest nie uszkodzony, tylko brakuje w nim benzyny.


Poprawna pisownia

nieuszkodzony

Poprawna pisownia, znaczenie: jeśli naszym celem jest opis sytuacji, w której dany przedmiot nie uległ uszkodzeniu i znajduje się w dobrym stanie zachowania, wykorzystujemy określenie nieuszkodzony. Zgodnie z zasadami języka polskiego zazwyczaj przymiotniki i imiesłowy przymiotnikowe zapisuje się bowiem łącznie z nie.

Przykłady poprawnej pisowni

Tamten komputer jest nieuszkodzony, więc możesz z niego korzystać w każdej chwili, w której chcesz.
Pakunek, który był zaadresowany na ciebie, jest nieuszkodzony i czeka w korytarzu.
Poprzedni list, który otrzymałem od babci, był rozdarty, ale dzisiaj dostałem kolejny i jest nieuszkodzony.


Niepoprawna pisownia

nieószkodzony

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieurzkodzony

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieużkodzony

Niepoprawna pisownia