Poprawna pisownia

poradni

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo poradni należy zapisywać przez jedno i. Wynika to z zasady mówiącej, że jeśli wyraz w mianowniku kończy się na -nia, wymawiane jako ńa, podczas odmiany należy używać jednej samogłoski, kończąc wyraz na -ni.
Poradni wywodzi się od poradnia, czyli miejsca, w którym można uzyskać porady dotyczące konkretnych zagadnień. Często słowo to odnosi się do instytucji medycznych bądź ich samodzielnych części.

Przykłady poprawnej pisowni

Napisał do internetowej poradni językowej, pragnąc rozwiać wszystkie swoje gramatyczne wątpliwości.
W położonej nieopodal nas poradni neurologicznej zapisy są dopiero na przyszły rok, więc poszukam innej.
Spędził w poradni ortopedycznej kilka godzin na korytarzu, nim w końcu zbadano jego złamaną rękę.


Niepoprawna pisownia

poradnii

Niepoprawna pisownia