Poprawna pisownia

notabene

Poprawna pisownia, znaczenie: notabene jest zapisywane w polszczyźnie łącznie. Zgodnie z rozstrzygnięciami specjalistów jest to obecnie jedyny prawidłowy zapis, choć był preferowany już w latach siedemdziesiątych XX wieku. Łączny zapis tego wyrażenia został uwarunkowany rozwojem języka polskiego i ewidentnie polskim akcentowaniem całego wyrażenia, jako jednego słowa.
Oryginalnie, wyrażenie to pochodzi z łaciny, gdzie zapisuje się je rozdzielnie jako nota bene. Jednak przejęcie go i zmodernizowanie uwarunkowało współczesną polską formę notabene.
Określenie to oznacza dosłownie zauważ dobrze, czyli warto zauważyć. Służy do wtrącenia w wypowiedź ważnego faktu, który należy podkreślić i koniecznie zauważyć. Często używane jest jednak zamiennie z innymi wyrażeniami, wyrażającymi informacje do wypowiedzi, takimi jak dodatkowo, poza tym czy nawiasem mówiąc. Bywa słowem nadużywanym do wtrąceń, które nie są istotne, co jest niezgodne z zasadniczym znaczenie wyrażenia.

Przykłady poprawnej pisowni

Ojciec, notabene kilkakrotnie odznaczony medalami, był najbardziej dumny z syna wracającego z wojny.
Twoja żona, notabene niezwykle podobna do mojej pierwszej narzeczonej, jest niezwykle miła.
Gdy szliśmy przez las, notabene ciemniejszy niż wszystkie, które do tej pory widziałem, czułem ciarki na plecach.


Niepoprawna pisownia

nota bene

Niepoprawna pisownia