Niepoprawna pisownia

dwu osobowy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dwuosobowy

Poprawna pisownia, znaczenie: dwuosobowy to przymiotnik złożony, względem którego stosujemy ogólna zasadę, że tego typu przymiotniki należy pisać łącznie. Jego pierwszy człon (dwu-) dookreśla drugi (-osobowy), który nadaje mu znaczenie.
Dwuosobowy oznacza miejsce lub przedmiot, które przeznaczone są dokładnie dla dwóch osób.

Przykłady poprawnej pisowni

Chciałbym zamówić dwuosobowy pokój na najbliższy weekend. Ile będzie kosztować?
Dostała dwuosobowy pokój w akademiku, a jej koleżanką została o rok starsza dziewczyna.
To dwuosobowy bilet na koncert mojego ulubionego zespołu, więc może pójdziemy razem?


Niepoprawna pisownia

dwu-osobowy

Niepoprawna pisownia