Poprawna pisownia

nie trzecia

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nietrzecia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie tszecia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie czecia

Niepoprawna pisownia