Poprawna pisownia

frustracji

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie to należy zawsze zapisywać przez r. Uzasadnia to jego pochodzenie – zostało ono zapożyczone z języka łacińskiego, w którym występował rzeczownik frustratio, czyli zawód, rozczarowanie. Zgodnie z regułą, która mówi że wyrazy obcego pochodzenia zapisujemy zgodnie z oryginałem, jedyną poprawną wersją zapisu powyższego słowa jest frustracja. Błędy w zapisie mogą wynikać ze skojarzenia z innymi wyrazami, w których po spółgłosce f występuje l, na przykład flamaster, flądra.
Jest to rzeczownik, którym określamy duże napięcie psychiczne, które zostało wywołane brakiem możliwości zrealizowania jakiegoś pragnienia.

Przykłady poprawnej pisowni

Od kiedy pracuję w tej firmie, każdego dnia czuję narastającą frustrację.
Pewnego dnia frustracja wreszcie wzięła górę nad jego emocjami – wykrzyczał im wszystko, co tylko leżało mu na duszy.
Każde jej kłamstwo wywoływało w nim coraz większą frustrację, prowadzącą do niechybnego rozstania.


Niepoprawna pisownia

flustracji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

fróstracji

Niepoprawna pisownia