Niepoprawna pisownia

żekł

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

rzekł

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie rzekł często wykorzystywane jest w literaturze, rzadziej w mowie potocznej. Oznacza powiedział, stwierdził, skonstatował, wypowiedział się.
Rzekł należy zapisywać przez rz, co jest związane z pochodzeniem tego słowa. Posiada ono korzenie w języku staropolskim, pochodzi bowiem od wyrazu *rekti, który oznaczał mówić, wypowiadać się. Z czasem jego pisownia przekształciła się w rzec (bezokolicznik), którego rz pochodzi od prasłowiańskiego r. W trzeciej osobie liczby pojedynczej w rodzaju męskoosobowym przyjmuje właśnie formę rzekł.

Przykłady poprawnej pisowni

Jarosław w końcu rzekł coś więcej na temat swoich planów na przyszłe lata w naszym przedsiębiorstwie.
Gdyby od razu rzekł mi tyle, co dzisiaj, mogłabym mu znacznie lepiej pomóc w tym trudnym wyborze.
Gdybyś ty mi o tym nie rzekł, pewnie nigdy nie dowiedziałabym się prawdy, więc dziękuję.