Wyrażenie hura używane jest w charakterze okrzyku wyrażającego ogromną radość i zachęcającego do wiwatowania na cześć kogoś bądź też z powodu osiągnięcia czegoś.
Termin ten został zapożyczony z języka angielskiego, w którym występuje wykrzyknienie hurray o identycznym znaczeniu, stąd wskazana jest pisownia przez h. Współcześni językoznawcy dopuszczają również zapis przez podwójną samogłoskę r – co istotne obie formy funkcjonują w języku polskim równoważnie, a więc możemy używać ich zamiennie.

Niepoprawna pisownia

chura

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

hura

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Hura, po raz kolejny medal jest nasz!
A teraz na część zwycięzców: Hip hip… Hura!


Poprawna pisownia

hurra

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Zwyciężczyni biegów zalała się łzami wzruszenia wśród gratulujących jej i krzyczących hurra! kibiców.
Hurra, jutro wreszcie będziesz w domu!


Niepoprawna pisownia

churra

Niepoprawna pisownia