Poprawna pisownia

piegża

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

piegrza

Niepoprawna pisownia