Poprawna pisownia

piegża

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo piegża poprawnie należy napisać za pomocą ż. Ta forma ortograficzna wynika z archaicznego połączenia wyrazu pieg- oraz przyrostka -ża. Pozostała w języku polskim jako wyjątek od reguły, iż po spółgłoskach zawsze piszemy rz, jako archaizm pochodzący jeszcze z XV wieku, kiedy nazwa ta powstała.
Piegża (łac. Curruca curruca) to nazwa małego, szarego ptaka wędrownego z rodziny pokrzewek. Występuje w Europie oraz niektórych rejonach Azji. Prowadzi wędrowny tryb życia, przelatując na okres zimowy do środkowej i północno-wschodniej Afryki lub na tereny Iranu i Indii. W Polsce spotykana w całym kraju od kwietnia do października. Gniazda wije najchętniej w gęstych, ciernistych krzewach.

Przykłady poprawnej pisowni

Na moim parapecie wylądowała wczoraj mała, szara piegża.
Piegże są ptakami mało lękliwymi, które rzadko uciekają na widok człowieka.
Piegża jest objęta ochroną gatunkową na terenie całego naszego kraju.


Niepoprawna pisownia

piegrza

Niepoprawna pisownia