Poprawna pisownia

piegża

Poprawna pisownia, znaczenie: ptak z rodziny pokrzewkowatych.


Niepoprawna pisownia

piegrza

Niepoprawna pisownia