Niepoprawna pisownia

nie omal

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieomal

Poprawna pisownia, znaczenie: nieomal należy zawsze zapisywać łącznie. Jest to określenie, które powstało z połączenia przysłówka omal z partykułą nie. Zgodnie z zasadami języka polskiego, takie połączenia należy zapisywać łącznie.
Nieomal to synonim dla niemalże. Oznacza, iż coś prawie się wydarzyło lub jakiegoś zdarzenia ledwie udało się uniknąć.

Przykłady poprawnej pisowni

Wczoraj Zuzia nieomal wpadła pod samochód, kiedy zapomniała zatrzymać się przed przejściem dla pieszych.
Nieomal strąciłem talerz z zupą na podłogę. Czy możesz nie stawiać go tak blisko krawędzi?
Nieomal straciłem wszystkie pieniądze w tej inwestycji. Dobrze, że mnie przed nią w porę zatrzymałeś.