Oba wyrażenia występują w słowniku języka polskiego, a co więcej – oba wywodzą się od tego samego wyrazu źródłowego, czyli rzeczownika decyzja. Określamy tak jakieś postanowienie, zamiar, a także rozstrzygnięcie. Obie formy są różnymi formami deklinacyjnymi słowa bazowego, a więc nie można stosować ich wymiennie. Zapoznaj się z poniższymi przykładami i definicjami, a nie popełnisz błędu językowego. W razie wątpliwości pamiętaj o możliwości pozostawienia swojego pytania językowego w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

decyzją

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo decyzją to forma odmieniona w narzędniku liczby pojedynczej. Tak odmienione rzeczowniki, przymiotniki, zaimki, liczebniki oraz imiesłowy rodzaju żeńskiego powinny zawsze kończyć się na .

Przykłady poprawnej pisowni

Wiem, że długo zwlekałam z tą decyzją, ale wreszcie ją podjęłam.
Nieco wahałam się z decyzją o przeprowadzce, ale wreszcie klamka zapadła.
Bardzo Cię proszę, pospiesz się z tą decyzją.


Poprawna pisownia

decyzjom

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie decyzjom to z kolei wyraz podstawowy odmieniony w celowniku liczby mnogiej. Takie postacie deklinacyjne zawsze przybierają końcówkę -om.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie mam nic do zarzucenia Twoim decyzjom i wyborom życiowym.
To dzięki moim własnym decyzjom znalazłem się tu, gdzie obecnie jestem.
Swoją sytuację życiową zawdzięczam nie tylko swoim decyzjom, ale również pomocy od moich rodziców.