Poprawna pisownia

można

Poprawna pisownia, znaczenie: można pochodzi od czasownika móc. Słowo to oznacza, że nie ma w stosunku do czegoś żadnych przeciwwskazań ani zakazów. Jednocześnie oznacza, że coś komuś wolno, że ma on predyspozycje i umiejętności, pozwalające mu na takie działanie.
Słowo można należy poprawnie zapisywać przez literę ż. Zgodnie z zasadami języka polskiego, spółgłoskę ż zapisujemy wówczas, gdy wymienia się ona na takie głoski jak: dz, g, h, s, z, ź w wyrazach pokrewnych albo odmienionych formach podstawowego słowa. Powyższy przykład wygląda następująco: można wymienia się na mogę, w którym pojawia się g.

Przykłady poprawnej pisowni

Kiedy wyszliśmy wieczorem na plażę, można było popatrzeć na piękny zachód słońca i statek na horyzoncie.
Na wyjazd, który został zorganizowany przez zakład pracy, można było zabrać współmałżonków.
Można było się po nim spodziewać takiej decyzji i właśnie dlatego nie udzieliłem mu poparcia.


Niepoprawna pisownia

morzna

Niepoprawna pisownia