Wyrażenia zamarz i zamarzł tylko wizualnie są do siebie podobne – nie dość, że ich artykulacja jest różna, to dodatkowo pochodzą one od wyrazów źródłowych oznaczających zupełnie coś innego, stąd nie należy stosować ich zamiennie. Po lekturze poniższych definicji i przykładów z pewnością unikniesz popełnienia błędu językowego, a jeśli nadal nie będziesz mieć pewności co do właściwej formy pamiętaj o możliwości zadania naszej redakcji pytania językowego w komentarzu.

Poprawna pisownia

zamarz

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie zamarz to odmieniony w drugiej osobie liczby pojedynczej, w trybie rozkazującym, czasownik zamarzyć, inaczej: bardzo czegoś zapragnąć, uczynić coś przedmiotem swoich marzeń.

Przykłady poprawnej pisowni

Tak bardzo się cieszę, że jesteś cała i zdrowa. Teraz tylko zamarz o czymś, a ja postaram się to spełnić.
Nie musisz już się niczego obawiać. No dalej, uśmiechnij się, zamarz o czymś przyjemnym!
Tylko o czymś zamarz, a będzie to Twoje – powiedział z uśmiechem na ustach.


Poprawna pisownia

zamarzł

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo zamarzł to natomiast czasownik dokonany zamarznąć, odmieniony w trzeciej osobie liczby pojedynczej, w czasie przeszłym. Zamarznąć to inaczej: przejść ze stanu ciekłego w stan stały, ale również: pokryć się lodem. Warto zwrócić uwagę na fakt, że wymiennie ze słowem zamarzł możemy używać określenia zamarznął.

Przykłady poprawnej pisowni

Mamo, czy myślisz, że staw zamarzł już na tyle, żeby można było wejść na lód?
Bezdomny pies zamarzł w bramie naszej kamienicy, to strasznie smutne.
Wracający do domu mężczyzna przewrócił się i zamarzł niemal pod naszymi oknami.