Niepoprawna pisownia

nie tędzy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nietędzy

Poprawna pisownia, znaczenie: niebędący tęgimi, niezbyt dobrzy lub niezbyt mocni.


Niepoprawna pisownia

nietendzy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie tendzy

Niepoprawna pisownia