Niepoprawna pisownia

z goła

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zgoła

Poprawna pisownia, znaczenie: zgoła to wyrażenie przyimkowe, które poprawnie zapisywane jest łącznie. Jest to dawne połączenie przyimkowe, które w trakcie rozwoju języka polskiego stało się zrostem. Funkcjonowało w polszczyźnie już w XVII wieku. Z tego powodu, zgodnie z tradycją, powinno zawsze zapisywane być jako jedno słowo.
Zgoła to inaczej zupełnie, kompletnie, czy absolutnie. Może oznaczać też coś, co wystąpiło w stopniu większym, niż się spodziewano i z reguły odnosi się do pewnych cech. Często może być stosowane do podkreślenia różnic.

Przykłady poprawnej pisowni

Mamy zgoła odmienny gust, dlatego nie dogadamy się w sprawie zakupu nowych dzieł sztuki.
Miał zgoła odmienne zdanie od reszty grupy, dlatego postanowił się od niej odłączyć.
Kiedy policja dotarła na miejsce, sytuacja wyglądała zgoła inaczej, niż przedstawiał ją podejrzany.