Poprawna pisownia

góra

Poprawna pisownia, znaczenie: terminem tym określamy wzniesienie skorupy ziemskiej na wysokość większą niż 300 m n.p.m. Jest to także najwyższa część czegoś lub fragment wyżej położony. Często nazywamy tak również wyższe piętro, strych, ale również mówimy tak na szefostwo, zarząd, ludzi, którzy zajmują stanowiska kierownicze, wyższe niż nasze.
Obecnie w języku polskim rzeczownik góra nie posiada żadnego wyrazu pokrewnego, w którym mogłaby zajść wymiana uzasadniająca zapis przez ó, jednak ze względu na fakt, iż wywodzi się on z prasłowiańskiego terminu gora, można w nim zauważyć oboczność ó:o. Jako że wyrazy o pochodzeniu historycznym należy zapisywać zgodnie z tradycją, w rzeczowniku tym należy zawsze zapisywać ó.

Przykłady poprawnej pisowni

Tomek! Wejdź na górę i pomóż mi ze sprzątaniem.
Moim marzeniem jest wspięcie się na górę Giewont.
Słyszałeś, co zarządziła góra? Podobno mamy pracować również w soboty!


Niepoprawna pisownia

gura

Niepoprawna pisownia