Poprawna pisownia

niechętnie

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to przysłówek, określający wykonywanie czegoś bez entuzjazmu, z ociąganiem się, bez chęci do tego co robimy. Bycie nastawionym niechętnie do kogoś (lub czegoś) z kolei oznacza naszą nieprzychylność, brak sympatii w stosunku do tej osoby. Ze względu na to, że przysłówek niechętnie został utworzony od przymiotnika niechętny i że przymiotnik ten jest w stopniu równym, w związku z obowiązującymi w polszczyźnie zasadami należy zapisać go łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Uczniowie w milczeniu, lecz niechętnie słuchali informacji o zbliżających się nieubłaganie egzaminach.
Spojrzała na mnie niechętnie, nawet nie próbując ukryć, że nie ma ochoty ze mną rozmawiać.
Każdego dnia niechętnie myślę o powrocie z pracy do pustego domu.


Niepoprawna pisownia

nie chętnie

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawne w stwierdzeniach typu: Nie chętnie, ale z ogromnym wręcz entuzjazmem przystałam na jego propozycję.

Niepoprawna pisownia

niechentnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie chentnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niehętnie

Niepoprawna pisownia