Niepoprawna pisownia

na przeciwko

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

naprzeciwko

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to nieodmienny przyimek (przysłówek miejsca) oznaczający, że coś znajduje się lub dzieje się po przeciwnej, przeciwległej stronie lub na wprost (w miejscu, do którego dana osoba lub rzecz jest zwrócona), w kierunku opisywanego obiektu. Może również oznaczać, że ktoś idzie w kierunku, z którego spodziewamy się nadejścia tej osoby. Do synonimów naprzeciwko zaliczamy zwroty naprzeciw i vis-à-vis. Ponieważ słowo to jest zrostem wyrazów na i przeciw zawsze należy zapisywać je łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Chodzę do szkoły naprzeciwko mojego bloku, dzięki temu zawsze mogę wrócić do domu jak czegoś zapomnę.
Tomek i Karol stanęli naprzeciwko siebie mierząc się wzrokiem, na szczęście do żadnej potyczki nie doszło.
Naprzeciwko stadionu znajduje się sklep kibica, w nim możesz kupić koszulkę i szalik swojej ulubionej drużyny.


Niepoprawna pisownia

napszeciwko

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

napżeciwko

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

naprzecifko

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na przecifko

Niepoprawna pisownia