Niepoprawna pisownia

źrudło

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

źródło

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo źródło ma kilka znaczeń. Podstawowe to określenie hydrologiczne miejsca, z jakiego woda wypływa na powierzchnię ziemi i gdzie początek ma na przykład dana rzeka. W przenośni źródło oznacza coś, co w ogóle jest początkiem czegoś lub przyczyną np. uczuć, zachowań czy chorób. Mówi się tez o źródłowych dokumentach, które są podstawą do badań lub rozważań.
Ó w tym słowie jest niewymienne, natomiast jego pisownia wywodzi się z tradycji (nie jest uzasadniona żadną reguła ortograficzną) i należy ją zapamiętać.

Przykłady poprawnej pisowni

Czy ten manuskrypt stanowi źródło twoich badań historycznych?
Poszukaj źródła twojego zachowania w swojej przeszłości i cofnij się do dzieciństwa.
Źródła rzek najczęściej znajdują się na terenach górskich.