Poprawna pisownia

rzadki

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo rzadki należy zapisywać przez rz. Ma ono pochodzenie prasłowiańskie, które narzuciło jego pisownię. Wywodzi się bowiem od rědъ, które oznaczało ciesz, rzecz płynną, a następnie zostało przekształcone między innymi w przymiotnik rzadki, który zachował elementy oryginalnej pisowni.
Rzadki oznacza przede wszystkim płyn o niewielkiej gęstości. Odnosi się także do wydarzeń, które pojawiają się niezbyt często, występują pomiędzy nimi spore odległości czasowe. Może odnosić się także do elementów, które umieszczone są względnie daleko od siebie, albo o przedmiotach, które pojawiają się tylko sporadycznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Ten rodzaj płaza jest rzadki w Polsce, dlatego podlega ochronie prawnej i nie powinniśmy go łapać.
Ten materiał jest tak rzadki, że wszystko będzie przez niego prześwitywać, więc załóż coś pod spód.
Ale rzadki ten koktajl. Chyba nalałeś do niego samej wody zamiast mleka, jak ci doradzałem.


Niepoprawna pisownia

żadki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rzatki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

żatki

Niepoprawna pisownia