Choć łudząco do siebie podobne, oba poniższe sformułowania nie mogą być stosowane zamiennie, gdyż mogłoby to skutkować popełnieniem błędu ortograficznego. Obie formy pochodzą od rzeczownika bazowego firma. W słowniku języka polskiego termin ten figuruje jako zarejestrowana urzędowo nazwa przedsiębiorstwa. Niekiedy mówimy tak po prostu na przedsiębiorstwo, a w przenośni na czyjąś reputację lub ustaloną opinię o czymś. Zapoznaj się z definicjami i przykładami, które przygotowaliśmy – pomogą one zrozumieć różnice pomiędzy obiema formami, dzięki czemu nie popełnisz błędu polegającego na zastosowaniu niewłaściwej pisowni.

Poprawna pisownia

firmom

Poprawna pisownia, znaczenie: firmom to odmieniony w celowniku liczby mnogiej wyraz firma.

Przykłady poprawnej pisowni

Resort rolnictwa przedstawił propozycję mającą na celu ułatwienie firmom promocji polskich produktów.
Nasz operator oferuje firmom specjalne usługi, dzięki czemu rozmowy ze współpracownikami są darmowe.
Ustawa, która zaczyna dziś obowiązywać, pomoże największym firmom, z kolei może zaszkodzić mniejszym.


Poprawna pisownia

firmą

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz firmą to rzeczownik podstawowy firma odmieniony w narzędniku liczby pojedynczej.

Przykłady poprawnej pisowni

Niestety nie udało mi się porozumieć z firmą sprzątającą.
Znany sportowiec na dobre związał się z firmą produkującą różnego rodzaju napoje i odżywki energetyczne.
Kierownictwo naszego przedsiębiorstwa jest związane z firmą od wielu dziesiątek lat.