Poprawna pisownia

28 sierpnia

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dwudziestym ósmym dniu sierpnia, nie zaś o dwudziestym ósmym sierpniu.


Niepoprawna pisownia

28 sierpień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

28. sierpnia

Niepoprawna pisownia