Niepoprawna pisownia

lajik

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

laik

Poprawna pisownia, znaczenie: powyższym wyrażeniem określamy osobę niekompetentną w danej kwestii, która nie posiada wiedzy odnośnie czegoś. W żargonie religijnym niekiedy mówi się tak również na niewyświęconego zakonnika oraz dodatkowo na świeckiego uczestnika jakiejś grupy religijnej.
Należy zapamiętać, że jedyna poprawna wersja powyższego wyrazu to ta zapisywana jedynie przez i, co wynika z jego etymologii. Rzeczownik ten pochodzi bowiem od łacińskiego terminu laicus, oznaczającego lud, lub też od greckiego laikós o tym samym znaczeniu. Dla przypomnienia, w języku polskim obowiązuje zasada, która mówi, że terminy obcego pochodzenia należy zapisywać zawsze zgodnie z pisownią oryginalną. Błędy w zapisie (pisanie lajik) wynika najczęściej ze skojarzenia z niepoprawną wymową, która ma miejsce dlatego, że dla ludzkiego narządu mowy trudne jest wymówienie dwóch samogłosek ustnych (a oraz i) bezpośrednio po sobie.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie zapominaj, że rozmawiasz z totalnym laikiem – musisz wszystko wytłumaczyć krok po kroku.
Nawet laik wie, że psy są znacznie bardziej towarzyskie niż koty.
Jestem kompletnym laikiem modowym, jednak wiem, że do czarnych butów nie powinieneś zakładać białych skarpetek.