Niepoprawna pisownia

nie sprecyzowana

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niesprecyzowana

Poprawna pisownia