Poprawna pisownia

nawet

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo nawet należy zapisywać przez t. Jest to wyraz pochodzenia staropolskiego, który dawniej odnosił się do wydarzeń dziejących się na końcu. Ze względu na jego tradycyjną pisownię, należy używać w nim przyjętej historycznie litery t.
Nawet to partykuła, posiadająca kilka znaczeń. Można używać jej do wyrażenia zdziwienia i podkreślenia tego, że dane wydarzenie jest niecodzienne. Jest stosowana również do wyrażania obojętności, bagatelizowania jakiejś sytuacji. Czasem stosuje się ją, aby podkreślić niewielką ilość danej rzeczy.

Przykłady poprawnej pisowni

Nawet jednego dnia nie mogła poświęcić na spokojne przygotowanie się do egzaminów.
Nawet sobie nie wyobrażasz, jak trudno mi się z tym pogodzić, więc nie próbuj mnie pocieszać.
Nic mnie to nie obchodzi, możesz sobie mieć nawet i dziesięć takich telefonów, ja wolę swój stary.


Niepoprawna pisownia

nawed

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na wet

Niepoprawna pisownia