Niepoprawna pisownia

jakto

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

jak to

Poprawna pisownia, znaczenie: w języku polskim nie występuje słowo jakto, dlatego należy zawsze zapisywać to wyrażenie oddzielnie, czyli jak to. Jest to wyrażenie, które składa się z dwóch odrębnych składników, czyli przysłówka jak oraz zaimka to. Wyrażenia przysłówkowe, o ile nie utworzyły zrostów, powinniśmy zapisywać oddzielnie.
Jak to jest rodzajem spójnika, który pozwala na wprowadzenie pytania o przyczynę jakiegoś konkretnego wydarzenia. Pozwala także na informowanie o cechach lub koniecznych warunkach, które zachodzą podczas wydarzenia.

Przykłady poprawnej pisowni

Jak to się stało, że wciąż tu jesteś? Nie miałeś przypadkiem wyjść dzisiaj wcześniej z pracy?
Opowiedz mi dokładnie, jak to było? Bez wszystkich szczegółów nie będę mógł rozwiązać waszego konfliktu.
Wytłumacz mi, proszę, jak to się dzieje, że za każdym razem, kiedy cię widzę, wyglądasz młodziej?


Niepoprawna pisownia

jagto

Niepoprawna pisownia