Poprawna pisownia

dlaczego

Poprawna pisownia, znaczenie: zaimek pytający dlaczego należy traktować jako prośbę o wyjaśnienie przyczyn lub celu danej sytuacji, danego zachowania. Odnosi się do sytuacji, w których czegoś nie wiemy i chcemy, żeby zostało wyjaśnione. Może rozpoczynać pytanie lub wprowadzać zdanie zależne, które ma pytający kontekst i oznacza, że oczekujemy wyjaśnień, pomimo że nie posiada na końcu znaku zapytania. Dlaczego występuje zarówno w mowie potocznej, jak i w oficjalnych wypowiedziach.
Dlaczego należy zapisywać łącznie. Najpewniej jest to wyraz pochodzenia staropolskiego, który został ukształtowany wraz z rozwojem języka i utworzył zrost językowy.

Przykłady poprawnej pisowni

Dlaczego masz zawsze taki bałagan w swoim pokoju? Nie można się po nim normalnie poruszać.
Kasia nie wiedziała, dlaczego zawsze dostaje gorsze oceny od Oli, skoro uczy się więcej od niej.
Zastanawiał się, dlaczego musi dostosowywać się do decyzji innych, skoro sam potrafi je podejmować.


Niepoprawna pisownia

dla czego

Niepoprawna pisownia, wyjątek: dla czego piszemy rozdzielnie w specyficznej konstrukcji zdania, przykład: Dla czego i dla kogo się tak poświęcasz?

Niepoprawna pisownia

dla cze go

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dlacze go

Niepoprawna pisownia