Poprawna pisownia

opróżnia

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie to zaliczamy do sformułowań niewymiennych. Nie istnieje żadna zasada, która mogłaby jednoznacznie uzasadnić jego pisownię. Należy zatem po prostu zapamiętać, że piszemy go przez ó oraz przez ż, a w razie wątpliwości zajrzeć do słownika ortograficznego.
Opróżnia to odmieniony w trzeciej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego czasownik opróżniać. Oznacza on: usuwać coś z czegoś, czynić coś pustym.

Przykłady poprawnej pisowni

Spójrz. Przed domem stoi śmieciarka, która podnosi i opróżnia pojemniki ze śmieciami.
Robot sprzątający automatycznie opróżnia zgromadzony kurz do worka znajdującego się w stacji dokującej.
Z ulgą stwierdziłam, że wreszcie udało mi się wyciągnąć korek i wanna powoli opróżnia się z brudnej wody.


Niepoprawna pisownia

oprużnia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

oprórznia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

oprurznia

Niepoprawna pisownia