Każde z podanych wyrażeń może być poprawne, jednak należy stosować je zgodnie z prawidłowym znaczeniem.

Poprawna pisownia

natenczas

Poprawna pisownia, znaczenie: natenczas jest określeniem mającym charakter książkowy i z reguły nie jest wykorzystywane w mowie potocznej. Nabrało archaicznego znaczenia. Używane było dawniej jako wówczas, wtedy. Opisywało sytuacje, które miały miejsce w konkretnym punkcie w przeszłości.

Przykłady poprawnej pisowni

Skandynawia natenczas była surowym regionem, w którym wierzono w potężnych, pogańskich bogów.
Nie znał natenczas bardziej doświadczonego maga, dlatego mógł zwrócić się jedynie do Zygfryda.
Natenczas największym problemem króla było zgromadzenie liczniejszego wojska do odparcia wroga.


Poprawna pisownia

na ten czas

Poprawna pisownia, znaczenie: na ten czas to wyrażenie przyimkowe złożone, które zbudowane jest z trzech oddzielnych wyrazów. Zgodnie z zasadami języka polskiego nie należy ich łączyć. Opisuje chwilę w historii danego regionu albo moment w życiu danego człowieka, na który ktoś czeka i w którym dzieje się coś szczególnego. Oznacza także w tej chwili, na ten moment i odnosi się do wydarzeń, które powinny rozegrać się akurat w wyznaczonym czasie.

Przykłady poprawnej pisowni

Nadchodzi deszczowa, chłodna pora. Powinnaś kupić sobie na ten czas nowe kalosze i płaszcz.
Na ten czas niecierpliwie czekaliśmy! W końcu będziemy mogli wyrazić swoje poglądy otwarcie.
Zaczęło się już robić upalnie. Na ten czas musimy się przygotować, kupując odpowiedni wiatrak.


Niepoprawna pisownia

naten czas

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na tenczas

Niepoprawna pisownia