Niepoprawna pisownia

niedajcie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie dajcie

Poprawna pisownia