Niepoprawna pisownia

Wiktori

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

Wiktorii

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo Wiktorii należy zapisywać przez dwa -ii na końcu. Pochodzi ono od podstawowej formy Wiktoria, żeńskiego imienia, które zostało zaczerpnięte z języka łacińskiego. Victoria oznacza w nim zwycięstwo.
Zgodnie z zasadami języka polskiego wyrazy obcego pochodzenia, zakończone w mianowniku na -ia, poprzedzone jedną z następujący spółgłosek: ch, d, g, k, l, r, t, należy odmienić przy użyciu -ii na końcu.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie wiem, dlaczego na wczorajszych zajęciach nie było Wiktorii. Może dlatego, że jest chora?
Zadzwoń do Wiktorii, może będzie miała ochotę przyjść na przyjęcie, które zamierzasz urządzić w weekend.
Tata Wiktorii wyjechał za granicę, żeby móc utrzymać rodzinę na odpowiednim poziomie.


Niepoprawna pisownia

Wiktorji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Wiktorjii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Viktorii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Viktorji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Viktori

Niepoprawna pisownia