Niepoprawna pisownia

Wiktori

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

Wiktorii

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

Wiktorji

Niepoprawna pisownia