Niepoprawna pisownia

scan

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

skan

Poprawna pisownia, znaczenie: skan to proces przechwytywania grafiki lub tekstu za pomocą specjalnego urządzenia, które pozwala stworzyć ich cyfrowy obraz na podstawie papierowego. Wyraz ten oznacza także przygotowany w ten sposób plik, zawierający pozyskane dane.
Słowo skan zostało przyswojone do języka polskiego i powinno być obecnie zapisywane w spolszczonej wersji, czyli przez k. Jego oryginalna, angielska forma scan nie jest poprawna w języku polskim.

Przykłady poprawnej pisowni

Mam przed sobą skan dokumentów, więc możemy dyskutować na temat odpowiednich rozwiązań.
Proszę chwilę poczekać, zrobię tylko skan pańskiego podania i będziemy mogli dalej rozmawiać.
Przygotowany na starym urządzeniu skan nie był zbyt wysokiej jakości, ale musiał wystarczyć.


Niepoprawna pisownia

zcan

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zkan

Niepoprawna pisownia