Niepoprawna pisownia

hórek

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chórek

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

hurek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

churek

Niepoprawna pisownia