Poprawna pisownia

nie spełniam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niespełniam

Niepoprawna pisownia